Χρόνια Πολλά σου Δήμητρα,
Χρόνια Πολλά Δημήτρη.
Του Αϊ Δημήτρη η γιορτή Χαρά να σας γεμίζει.
Υγεία, Δύναμη και μια ζωή, πολύ πετυχημένη.
Το περιβόλι της βιωτής ολάνθιστο να μένει,
και αγάπη να μοιράζεστε με συγγενείς και φίλους.