Η ζημιά στο DNA των κυττάρων συνεχίζεται για ώρες μετά την έκθεση στον ήλιο