Αγάπα όλους.
Εμπιστεύσου μερικούς.
Μην αδικήσεις κανέναν.