Οι Γυναίκες και πολύ περισσότερο οι Μάνες,
θα φέρουν την αλλαγή στην Ελλάδα.
Κυρίες μου, Κάντε την Αρχή, μόνο εσείς γνωρίζετε πως θα καταφέρετε να κυριάρχηση στην Ελλάδα, η Αγάπη και η Κατανόηση.