Ο ειδικός ρυθμός απορρόφησης (SARSpecific absorption rate) αποτελεί μέγεθος που εκφράζει το ρυθμό απορρόφησης της ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων από τους ιστούς του ανθρώπινου σώματος. Εκτεταμένη χρήση του μεγέθους γίνεται στα κινητά τηλέφωνα και οι κατασκευαστές αναγράφουν τον αντίστοιχο ειδικό ρυθμό απορρόφησης στο συνοδευτικό εγχειρίδιο για τις συσκευές που παράγουν.

Ο ειδικός ρυθμός απορρόφησης μετριέται πλέον με καθιερωμένη μέθοδο για τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας που κυκλοφορούν στο εμπόριο η οποία προκύπτει από οδηγίες διεθνών οργανισμών. Πολλές φορές οι οδηγίες υιοθετούνται από κράτη και περιλαμβάνονται στη νομοθεσία των κρατών αυτών. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση το όριο που υιοθετείται για τις συσκευές είναι στα 2 W/kgr που περιλαμβάνεται σε όγκο που αντιστοιχεί σε 10 γραμμάρια ιστού, ενώ στις ΗΠΑ το όριο βρίσκεται στο 1,6 W/kgr ανά 1 γραμμάριο ιστού. Για τον γενικό πληθυσμό, όπου δε συμπεριλαμβάνεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή η εργασία σε χώρους όπου υπάρχει ακτινοβολία, το όριο βρίσκεται στα 0,08W/kgr που αντιστοιχεί σε μια μέση τιμή που απευθύνεται στο σύνολο του χώρου και σε καθορισμένο από τα πρότυπα και τις οδηγίες χρονικό διάστημα (το οποίο διαφέρει ανά πρότυπο). Σημειώνεται ότι στα 4 W/kgr (διπλάσιο από την οδηγία για την ΕΕ) βρίσκεται το κατώφλι όπου εμφανίζονται στον άνθρωπο βιολογικά φαινόμενα που οφείλονται σε αύξηση της θερμοκρασίας.

περισσότερα…. el.wikipedia.org

SAR on SONY ERICSSON

SonyEricsson C510 Kate 1.18
SonyEricsson C702 1.00
SonyEricsson C902 1.34
SonyEricsson C905 0.77
SonyEricsson D750i 0.52
SonyEricsson F305 0.67
SonyEricsson G502 1.37
SonyEricsson G700 1.51
SonyEricsson G705 1.05
SonyEricsson G900 1.47
SonyEricsson J100i 0.96
SonyEricsson J110i 1.24
SonyEricsson J120i 0.99
SonyEricsson J132 1.21
SonyEricsson J200i 0.48
SonyEricsson J210i 0.70
SonyEricsson J220i 0.89
SonyEricsson J230i 0.98
SonyEricsson J300i 1.02
SonyEricsson K200i 0.91
SonyEricsson K220i 0.90
SonyEricsson K300i 0.96
SonyEricsson K310i 0.64
SonyEricsson K320i 0.92
SonyEricsson K330i 0.94
SonyEricsson K510i 0.75
SonyEricsson K530i 1.17
SonyEricsson K550i 1.25
SonyEricsson K600i 0.69
SonyEricsson K608i 0.78
SonyEricsson K610i 1.00
SonyEricsson K610im 0.69
SonyEricsson K630i 1.10
SonyEricsson K660i 0.96
SonyEricsson K750i 0.66
SonyEricsson K750i 0.99
SonyEricsson K770i 1.69
SonyEricsson K790i 0.50
SonyEricsson K800i 0.58
SonyEricsson K810i 1.31
SonyEricsson K850i 1.14
SonyEricsson M600i 1.15
SonyEricsson P1i 0.56
SonyEricsson P990i 0.78
SonyEricsson R300 0.87
SonyEricsson R306 0.71
SonyEricsson S302 1.12
SonyEricsson S500i 0.77
SonyEricsson S710a 0.67
SonyEricsson T105 1.39
SonyEricsson T250i 0.83
SonyEricsson T280i 0.96
SonyEricsson T290i 0.74
SonyEricsson T303 0.44
SonyEricsson T650i Sania 1.80
SonyEricsson T700 1.55
SonyEricsson V600i 0.86
SonyEricsson V630i 1.25
SonyEricsson V640i 1.10
SonyEricsson V800 1.05
SonyEricsson W200i Melinda 0.81
SonyEricsson W300i 1.20
SonyEricsson W302 1.55
SonyEricsson W350i Johanna 1.46
SonyEricsson W380i Lena 0.65
SonyEricsson W395 0.88
SonyEricsson W550i 0.77
SonyEricsson W580i 0.74
SonyEricsson W595 1.00
SonyEricsson W600i 0.96
SonyEricsson W610i 1.31
SonyEricsson W660i 1.27
SonyEricsson W700i 0.78
SonyEricsson W705 1.01
SonyEricsson W710i 0.93
SonyEricsson W715 Norika 0.93
SonyEricsson W760i 0.53
SonyEricsson W800i 0.67
SonyEricsson W810i 0.64
SonyEricsson W830i 0.39
SonyEricsson W850i 0.60
SonyEricsson W880i 1.45
SonyEricsson W890i 1.38
SonyEricsson W900i 0.70
SonyEricsson W902 1.48
SonyEricsson W910i 0.90
SonyEricsson W950i 1.35
SonyEricsson W960i 0.96
SonyEricsson W980i 0.67
SonyEricsson X1 Xperia 0.57
SonyEricsson Z300i 0.75
SonyEricsson Z310i 0.70
SonyEricsson Z320i Anastasia 0.86
SonyEricsson Z500i 0.85
SonyEricsson Z520i 0.96
SonyEricsson Z525i
SonyEricsson Z530i 0.88
SonyEricsson Z550i 1.15
SonyEricsson Z555i 1.02
SonyEricsson Z558i 1.15
SonyEricsson Z610i 1.32
SonyEricsson Z710i 0.87
SonyEricsson Z770 0.44
SonyEricsson Z800i 1.05