Θέλησα να βρω ένα επίκαιρο Θέμα. Έτσι ετοίμασα κάτι μέσω του www.hellinika.gr .

Επιλέξτε το ερώτημα με ένα click-on και οδηγηθείτε στην απάντηση…

Ποιο θα είναι το επάγγελμα;

Που θα βρω στις Τριτοβάθμιες Σχολές και τι διαπραγματεύεται κάθε Σχολή;

Ποια ΙΕΚ υπάρχουν που βρίσκονται και τι διδάσκουν;

Υπάρχουν και άλλοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί;