Στέλλιος Σκούλος / 1952 / Θεσσαλονίκη
Αρχιτέκτονας Α.Π.Θ. / Μέλος Ε.Ε.Τ.Ε., Τ.Ε.Ε, Σ.Κ.Ε.Τ.Β.Ε
Εκδότης,
υπεύθυνος γενικά τού περιοδικού Πρατήριο τέχνης + άλλων ( δωρεάν διανομή, ολοκληρώθηκε )
1974 : Β” βραβείο αφίσας για το ΧΧ Παγκόσμιο Κτηνιατρικό Συνέδριο.
1986 : Β” βραβείο μικρογλυπτικής κοσμήματος, Χρυσή Φόρμα” 86.
2008 : Α΄βραβείο φωτογραφίας Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, με θέμα «Θεσσαλονίκη την νύχτα».