Ευχαριστώ
thank You
merci
gracias
вы
grazie
danke
ありがとう
谢谢
谢谢