Ιωάννης Κ. Κωνσταντινίδης
Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός
Τ. 2310 902333
Φ. 2310 902353
Κ. 6979 331282
www.gasystem-sa.com