Επαιδευτικός Όμιλος «διαγώνιος«
Κεντρικό,
Τσιμισκή 26,
Θεσσαλονίκη.
Τηλέφωνο: 2310 270 390
Φάξ: +1 4 92310 266 766

www.diagonios.edu.gr