Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι επόμενες εβδομάδες όσον αφορά τις εξελίξεις στον ΟΤΕ. Η αρχή γίνεται την Πέμπτη με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ελληνικού τηλεπικοινωνιακού ομίλου. Άπαντες οι αναλυτές αναμένουν υπερδιπλασιασμό της κερδοφορίας στα επίπεδα των 290-300 εκατ. ευρώ (από 141 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2008), όμως αυτή η εντυπωσιακή αύξηση οφείλεται στην αντιστροφή των προβλέψεων που αφορούσαν τη μεταβίβαση του 4% του ΟΤΕ στο ΤΑΠ-ΟΤΕ στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος εθελουσίας εξόδου. Το ελληνικό Δημόσιο μεταβίβασε το 4% στο ΤΑΠ-ΟΤΕ πρόσφατα, οπότε η πρόβλεψη που είχε γίνει από πλευράς ΟΤΕ μπορεί να αντιστραφεί με το όφελος να μην είναι διόλου ευκαταφρόνητο.
Όμως, όλοι οι αναλυτές σπεύδουν να επισημάνουν ότι οι πωλήσεις πιθανότατα έχουν παρουσιάσει μείωση -έστω και μικρή- τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία λόγω του ιδιαίτερα έντονου ανταγωνισμού που υπάρχει στην εγχώρια αγορά. Αυτό σημαίνει ότι ο ελληνικός τηλεπικοινωνιακός όμιλος θα πρέπει να επεξεργαστεί νέο σχέδιο περικοπών των δαπανών. Σύμφωνα με την «Ημερησία», στα πλάνα της διοίκησης του ΟΤΕ υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, το οποίο θα αφορά περισσότερους από 2000 εργαζομένους του ομίλου και το οποίο θα πέσει σύντομα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τα συνδικάτα.
Παράλληλα, στο προσκήνιο επανήλθαν οι διαφωνίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με την Deutsche Telekom με τον ΟΤΕ, με αφορμή την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής του Ευρωπαίου Επιτρόπου, αρμόδιου για θέματα εσωτερικής αγοράς, Τσαρλς ΜακΚρίβι, την οποία δημοσιοποίησε η «Καθημερινή».
Σύμφωνα με το άρθρο της τελευταίας, η ελληνική κυβέρνηση έχει περιθώριο μέχρι τα μέσα Ιουνίου προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις στην Κομισιόν, αναφορικά με ορισμένα σημεία της συμφωνίας, τα οποία θεωρούνται ότι αντιτίθενται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το βασικό πρόβλημα έγκειται στα δικαιώματα αρνησικυρίας που έχει το Ελληνικό Δημόσιο σε αποφάσεις μείζονος σημασίας για τον ΟΤΕ, κάτι που είχε επισημάνει ο κ. ΜακΚρίβι και σε απάντηση που είχε δώσει σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ, Δ. Παπαδημούλη. Το δεύτερο σημείο της συμφωνίας για το οποίο εκφράζονται αντιρρήσεις είναι ότι οι δύο μέτοχοι (Ελληνικό Δημόσιο και Deutsche Telekom) ορίζουν το 100% των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΟΤΕ, αν και ελέγχουν το 50% συν δύο μετοχές του ελληνικού τηλεπικοινωνιακού οργανισμού. Πρόβλημα υπάρχει και με το δικαίωμα πρώτης άρνησης που έχει το Ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση που η Deutsche Telekom αποφασίσει να πουλήσει μετοχές του ΟΤΕ, αλλά και με την «υποχρέωση» των Γερμανών αν αποεπενδύσουν να βρουν αγοραστή αντίστοιχης εμβέλειας.
Ουσιαστικά, πρόβλημα θα υπάρξει σε περίπτωση που οι απαντήσεις δεν ικανοποιήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στη συνέχεια θα προχωρήσει στην κατάθεση αιτιολογημένης γνώμης. Αν και πάλι οι απαντήσεις δεν είναι ικανοποιητικές, τότε η Κομισιόν μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σημειωτέον πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καταθέσει αιτιολογημένη γνώμη για το ν. 3631/2008, βάσει του οποίου τίθενται περιορισμοί στην απόκτηση από επενδυτές ποσοστό άνω του 20% σε εταιρείες δημοσίου συμφέροντος με δραστηριότητες σε κρίσιμης σημασίας τομείς της χώρας. Πρόκειται για το νόμο με τον οποίο είχε επιδιωχθεί να αποτραπεί η απόκτηση από τη MIG ποσοστού άνω του 20% στον ΟΤΕ.