Να ζούμε είπαμε παιδιά, όχι να σπαταλούμε.
Ελάτε φίλοι μου γιατί,
παράξενα συμβαίνουν,
ακρίβεια δέρνει τον παρά,
χρήματα, δεν μας φθάνουν.
Ελάτε, άμυνα παιδιά.
Στα χρήματα, οικονομία.
Όσοι ξοδεύουμε λεφτά,
να ξέρουμε που πάνε.
Παζάρια, θέλει η αγορά,
να ρίχνει τις τιμές της.
Τα «γράδα» να έρχονται σωστά,
στης πληρωμής την ώρα.
Να ζούμε, θέλουμε καλά,
να νοιώθουμε, ωραία.
Να ζούμε, να ξοδεύουμε,
όχι να σπαταλούμε.
ΙόΦ<2012>