Νικόλαος Νημάς Είναι η ψάθινη πολυθρόνα? Είναι οι καμπύλες στα μπράτσα? Είναι η υπεροχή της θέας αυτού του παραθύρου? Είναι η ανθρώπινη απουσία από το πρώτο πλάνο? Είναι η...
Continue Reading