Τόσες ασθένειες τα τελευταία χρόνια.Τόσος πόνος και τόσα δάκρυα στον Κόσμο.Πόση ανέχεια μπορεί η κάθε μία, κι ο κάθε ένας, πόσο μπορεί να αντέξει; ένα είναι το Φάρμακο. μπορείς,...
Continue Reading