Το Ευαγγέλιο της Κυριακής κατά Ματθαίον (στ´ 14-21). nikolaos στο Άγιοι και Εκκλησία Εἶπεν ὁ Κύριος· ἐάν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶὑμῖν ὁ πατὴρ ὑ-μῶν ὁ...
Continue Reading