ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ, ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ. ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΥΣΣΑΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ … ΚΑΙΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ; ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕΤΙ ΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ;ΕΚΕΙ ΘΑ ΞΕΓΥΜΝΩΘΕΙ Η ΑΛΛΗΘΕΙΑ. ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΚΟΥΜΕ. ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ,ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ...
Continue Reading

Θέλουμε να γίνουμε χρήσιμοι; Ε! λοιπόν, αναζητήστε την Κυρία με αυτοσεβασμό.

Κυρίες μου Μητέρες μου Φίλες μου Αγαπητές σε όλους, Γυναίκες. Εσείς εάν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε τον κόσμο. Είμαστε βέβαιοι. Αρκεί να θελήσετε.  Ταπεινά νομίζουμε ότι, αυτό θα συμβεί...
Continue Reading