Η παρακολούθηση όλων των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του INNOVATION FORUM 2014 είναι δωρεάν

Η παρακολούθηση όλων των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του INNOVATION FORUM 2014 είναι δωρεάν και δεν απαιτείται η συμπλήρωση κάποιας αίτησης συμμετοχής. Όσον αφορά τους Εκθέτες (πλήρης δομή – Τιμή:...
Continue Reading