5ην του μηνός Σεπτεμβρίου

Εορτάζοντες την  5ην του μηνός Σεπτεμβρίου Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ και η σύζυγός του, ΕΛΙΣΑΒΕΤ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΒΔΑΙΟΣ, Επίσκοπος ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΕΔΙΜΝΟΣ, ΟΥΡΒΑΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ και 80 Ιερείς και Διάκονοι Ο...
Continue Reading
Uncategorized

4ην του μηνός Σεπτεμβρίου

Εορτάζοντες την  4ην του μηνός Σεπτεμβρίου Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΒΥΛΑΣ Ιερομάρτυρας, επίσκοπος Αντιοχείας και τα Τρία Παιδιά που μαρτύρησαν μαζί μ” αυτόν ΑΜΜΩΝΙΟΣ, ΔΟΝΑΤΟΣ και ΦΑΥΣΤΟΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΕΓΟΥΡΟΣ, ΣΕΚΕΝΔΙΝΟΣ,...
Continue Reading
Uncategorized

3ην του μηνός Αυγούστου

Εορτάζοντες την 3ην του μηνός Αυγούστου ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΔΑΛΜΑΤΙΟΣ, (ή Δαλμάτος), ΦΑΥΣΤΟΣ και ΙΣΑΚΙΟΣ ή ΙΣΑΑΚΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ιερομάρτυρας, Πάπας Ρώμης και οι συν αυτώ. Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ...
Continue Reading
Uncategorized

2ην του μηνός Σεπτεμβρίου

Εορτάζοντες την  2ην του μηνός Σεπτεμβρίου Ο ΑΓΙΟΣ ΜAMΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο Νηστευτής, Πατριάρχης Κων/πολης Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ή Θεόδοτος ή Θεόδωρος)...
Continue Reading
Uncategorized

1ην του μηνός Σεπτεμβρίου

Εορτάζοντες την  1ην του μηνός Σεπτεμβρίου ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ, (δηλαδή αρχή του νέου Εκκλησιαστικού έτους). Ο ΟΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, ο Στυλίτης Η ΟΣΙΑ ΜΑΡΘΑ Η ΟΣΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ,...
Continue Reading