ΦίΛΕΣ ΚΑΙ ΦίΛΟΙ.ΕΛάΤΕ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΟύΜΕ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤάΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΕάΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓίΑΣ EMAIL ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟύ της COSMOTE. Έχουμε την δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης εισερχομένου μηνύματος, μέσω ;Πολύ βασικό εργαλείο όταν περιμένουμε κάποιο...
Continue Reading