Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Μαΐου ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΔΡΑΤΟΣ και οι μαζί μ” αυτόν μαρτυρήσαντες ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΡΟΥΦΙΝΟΣ και ΣΑΤΟΡΝΙΝΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ...
Continue Reading