Εορτάζοντες την 6ην του μηνός Μαΐου Ο ΠΟΛΥΑΘΛΟΣ ΙΩΒ ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΜΑΜΑΣ, ΠΑΧΩΜΙΟΣ και ΙΛΑΡΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΑΝΑΞ, ΜΕΣΙΡΟΣ και ΘΕΡΙΝΟΣ (ή ΘΗΡΙΑΝΟΣ) Ο ΑΓΙΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ...
Continue Reading