Οι Γυναίκες και πολύ περισσότερο οι Μάνες

Οι Γυναίκες και πολύ περισσότερο οι Μάνες, θα φέρουν την αλλαγή στην Ελλάδα. Κυρίες μου, Κάντε την Αρχή, μόνο εσείς γνωρίζετε πως θα καταφέρετε να κυριάρχηση στην Ελλάδα, η...
Continue Reading

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΕΙ! ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΕΙ!!

Από:  Ο εκ Παρθένου τεχθείς – ο «άνθρωπος εν πόνω και εν πληγή και εν κακώσει» (Ησ.53)(Κατά Ματθαίον κεφάλαιο 2, 13)Ο Ιησούς βρίσκεται κάτω από τη προστασία του Ιωσήφ....
Continue Reading