21 Δεκεμβρίου 2012 να είναι το τέλος κάθε θλιβερής και ματαίας συνηθείας. να είναι το τέλος κάθε πονηρής και άδικης πράξης. να είναι το τέλος κάθε βιασμού, πνευματικού...
Continue Reading