ΠΗΓΗ: Η αρχαία «Διδασκαλία των υποσημειώσεων» – «The Doctrine of Signatures» #ixzz2B6bIq2SM Η αρχαία «Διδασκαλία των υποσημειώσεων» είναι ένα παλαιό μεσαιωνικό χειρόγραφο-βιβλίο, Ευρωπαίων και Οθωμανών ερευνητών, γύρω από τη βοτανολογία...
Continue Reading