Είναι στο αιώνιο “είναι” του παντός από όπου λείπει ο πόνος.Είναι, όπου είναι η ώρα και η στιγμή, που ο Κύριος ορίζει.Είναι στο αγέρι του Θεού, που όλα τα δροσίζει.Είναι στο...
Continue Reading