Από: Γέροντας Πορφύριος – Τι θα ψηφίσουμε, Γέροντα; Ρώτησε κάποιος τον Γέροντα, τι πρέπει να ψηφίσει στις βουλευτικές εκλογές. Κι εκείνος του απήντησε παραβολικά: «Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι...
Continue Reading