ΕλληνοΣύροι! Αμιούν Το κέντρο των ελληνορθοδόξων χριστιανών του Λιβάνου…

Ελληνορθόδοξοι άραβες στο Λίβανο 15 Μαρτίου 2012 Γιουνανισταν = Ελλάδα Αμιούν. Το κέντρο των ελληνορθοδόξων χριστιανών του Λιβάνου. Αμιούν. Μια πόλη με κατοίκους οι οποίο όλοι τους είναι...
Continue Reading

ΕλληνοΣύροι! Αμιούν Το κέντρο των ελληνορθοδόξων χριστιανών του Λιβάνου…

Ελληνορθόδοξοι άραβες στο Λίβανο 15 Μαρτίου 2012 Γιουνανισταν = Ελλάδα Αμιούν. Το κέντρο των ελληνορθοδόξων χριστιανών του Λιβάνου. Αμιούν. Μια πόλη με κατοίκους οι οποίο όλοι τους είναι...
Continue Reading