Εορτάζοντες την 10ην του μηνός Μαρτίου

Εορτάζοντες την 10ην του μηνός Μαρτίου ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΟΔΡΑΤΟΣ, ΑΝΕΚΤΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ και ΚΡΗΣΚΗΣ Η ΟΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ή Πατρικία Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ο Μαυρουδής Αναλυτικά...
Continue Reading

Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Μαρτίου

Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Μαρτίου ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ πού μαρτύρησαν στη Σεβάστεια Ο ΑΓΙΟΣ ΟΥΡΠΑΣΙΑΝΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ αδελφός Γρηγορίου Θεολόγου ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΠΠΟΥΣ, ΓΙΑΓΙΑ, ΠΑΤΕΡΑΣ, ΜΗΤΕΡΑ...
Continue Reading

Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Μαρτίου

Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Μαρτίου Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ επίσκοπος Νικομήδειας Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ο Όμολογητής επίσκοπος Πλουσιάδος Ο ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΗΣ ο Απόστολος Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΩΝ Ο ΟΣΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ...
Continue Reading

Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Μαρτίου

Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Μαρτίου ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΦΡΑΙΜ, ΒΑΣΙΛΕΥΣ, ΕΥΓΕΝΙΟΣ, ΑΓΑΘΟΔΩΡΟΣ, ΕΛΠΙΔΙΟΣ, ΚΑΠΙΤΩΝ και ΑΙΘΕΡΙΟΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΡΚΑΔΙΟΣ και ΝΕΣΤΩΡ επίσκοποι Τριμυθούντος Κύπρου Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ο Απλός...
Continue Reading

Εορτάζοντες την 6ην του μηνός Μαρτίου

Εορτάζοντες την 6ην του μηνός Μαρτίου ΟΙ ΑΓΙΟΙ 42 ΜΑΡΤΥΡΕΣ από το Αμόριο ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΒΑΣΣΟΗΣ (ή Βασσώης), ΑΕΤΙΟΣ, ΔΥΟ (2) ΚΡΑΤΕΡΟΙ, ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ...
Continue Reading

Εορτάζοντες την 5ην του μηνός Μαρτίου

Εορτάζοντες την 5ην του μηνός Μαρτίου Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΝΩΝ ο Ίσαυρος Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΝΩΝ ο Κηπουρός Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ο Ασκητής και Θαυματουργός Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ο Αθηναίος Ο...
Continue Reading

Εορτάζοντες την 4ην του μηνός Μαρτίου

Εορτάζοντες την 4ην του μηνός Μαρτίου Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ο Ίορδανίτης ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΥΛΟΣ και ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΟΔΡΑΤΟΣ, ΑΚΑΚΙΟΣ και ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ επίσκοπος Κύπρου Ο ΑΓΙΟΣ...
Continue Reading

Εορτάζοντες την 3ην του μηνός Μαρτίου

Εορτάζοντες την 3ην του μηνός Μαρτίου ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΥΤΡΟΠΙΟΣ, ΚΛΕΟΝΙΚΟΣ και ΒΑΣΙΛΙΣΚΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ ίερομάρτυρας, πρεσβύτερος Αντιοχείας ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΖΗΝΩΝ και ΖΩΪΛΟΣ Η ΟΣΙΑ ΠΙΑΜΟΥΝ ή Παρθένος Ο...
Continue Reading