Τα «πήρα» πάλι και άναψα, ακούγοντας ειδήσεις.Φούσκωσα και αγανάκτησα σαν ένοιωσα και πάλι,πως δεν υπάρχει λυτρωμός διότι περισσεύειτο θράσος των ανίκανων, που κυβερνούν την χώρα. Ναι, φίλοι.Θέλουν να αρέσουν...
Continue Reading