Εορτάζοντες την 14ην του μηνός Δεκεμβρίου ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΥΡΣΟΣ, ΛΕΥΚΙΟΣ & ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ (κατ” άλλους ΚΟΡΩΝΑΤΟΣ) ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΦΙΛΗΜΩΝ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ, ΑΡΡΙΑΝΟΣ και οι τέσσερις Προτεκτοράτοι Ο ΑΓΙΟΣ ΥΠΑΤΙΟΣ και οι...
Continue Reading