Ο καινούργιος παπάς της ενορίας !!!

Ο καινούργιος παπάς της ενορίας !!! Ο καινούργιος παπάς της ενορίας ήταν τόσο νευρικός στην πρώτη του λειτουργία, που δεν μπορούσε να μιλήσει. Πριν από την επόμενη λειτουργία ρωτάει...
Continue Reading

Ο καινούργιος παπάς της ενορίας !!!

Ο καινούργιος παπάς της ενορίας !!! Ο καινούργιος παπάς της ενορίας ήταν τόσο νευρικός στην πρώτη του λειτουργία, που δεν μπορούσε να μιλήσει. Πριν από την επόμενη λειτουργία ρωτάει...
Continue Reading

πιλοτικό πειραματικό κράτος στα σχέδια της παγκόσμιας διαφθοράς

Dora Orange Στην χώρα μας σαν πιλοτικό πειραματικό κράτος στα σχέδια της παγκόσμιας διαφθοράς, οι μόνες παρενέργειες που φάνηκαν ήταν ο άμεσος αποπροσανατολισμός …Οι αντιδράσεις δίχως ουσιαστικές δράσεις δείχνουν...
Continue Reading