Άριστος, Καλός και Άχρηστος

Άριστος είναι εκείνος που διακρίνει μόνος του τα πρέποντα! Καλός είναι εκείνος που ακολουθεί όσα ορθά του υποδεικνύουν οι άλλοι! Άχρηστος είναι εκείνος που είναι ανίκανος και για τα...
Continue Reading

Άριστος, Καλός και Άχρηστος

Άριστος είναι εκείνος που διακρίνει μόνος του τα πρέποντα! Καλός είναι εκείνος που ακολουθεί όσα ορθά του υποδεικνύουν οι άλλοι! Άχρηστος είναι εκείνος που είναι ανίκανος και για τα...
Continue Reading