Διαγωνισμός «Κάνε την Καινοτομία, Πράξη».

Διαγωνισμός Διαγωνισμός «Κάνε την Καινοτομία, Πράξη». Μία μεγάλη πρωτοβουλία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην Ελλάδα. Σκοπός του διαγωνισμού Κάνε την Καινοτομία, Πράξη- Make Innovation Work...
Continue Reading

Διαγωνισμός «Κάνε την Καινοτομία, Πράξη».

Διαγωνισμός Διαγωνισμός «Κάνε την Καινοτομία, Πράξη». Μία μεγάλη πρωτοβουλία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην Ελλάδα. Σκοπός του διαγωνισμού Κάνε την Καινοτομία, Πράξη- Make Innovation Work...
Continue Reading