Απάντηση στις φημολογίες για μολυσμένο γάλα ΔΕΛΤΑ από αφλατοξίνη

Απάντηση στις φημολογίες για μολυσμένο γάλα ΔΕΛΤΑ από αφλατοξίνη Ό Όμιλος Vivartia, και ειδικότερα ο Κλάδος Γαλακτοκομικών και Ποτών, απαντά στη συκοφαντική εκστρατεία που πραγματοποιείται εις βάρος της ποιότητας...
Continue Reading

Απάντηση στις φημολογίες για μολυσμένο γάλα ΔΕΛΤΑ από αφλατοξίνη

Απάντηση στις φημολογίες για μολυσμένο γάλα ΔΕΛΤΑ από αφλατοξίνη Ό Όμιλος Vivartia, και ειδικότερα ο Κλάδος Γαλακτοκομικών και Ποτών, απαντά στη συκοφαντική εκστρατεία που πραγματοποιείται εις βάρος της ποιότητας...
Continue Reading