Κύμα φυγής. Απογύμνωση από τα καλύτερά μας μυαλά. Αιμορραγία του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό.

Per marem per terras… πηγή: Per marem per terras… Tης Μαργαριτας Πουρναρα Κύμα φυγής. Απογύμνωση από τα καλύτερά μας μυαλά. Αιμορραγία του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό. Τους...
Continue Reading

Κύμα φυγής. Απογύμνωση από τα καλύτερά μας μυαλά. Αιμορραγία του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό.

Per marem per terras… πηγή: Per marem per terras… Tης Μαργαριτας Πουρναρα Κύμα φυγής. Απογύμνωση από τα καλύτερά μας μυαλά. Αιμορραγία του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό. Τους...
Continue Reading