Άμον τον κοτζά Αναστάς κι θα ελέπς όθεν κι αν παςέτονε σταυραετός των προσφύγων ο Θεόςσ’έναν χέρ είχεν σταυρόν και σο άλλο το κανόν Ατός έτον λεοντάρ τη...
Continue Reading