Ανάκληση υπολογιστών ACER

από το: Πρόγραμμα εθελοντικής ανάκλησης φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (notebooks) ACER, μοντέλα AS3410, AS3410T, AS3810T, AS3810TG, AS3810TZ και AS3810TZG, εκτελεί η εταιρεία ACER, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού...
Continue Reading

To φονικό εμβόλιο για την γρίπη (του Δρ. Γ. Κοεμτζόπουλου)

To φονικό εμβόλιο για την γρίπη (του Δρ. Γ. Κοεμτζόπουλου) Άλλος ένας γιατρός που πραγματικά νοιάζεται! Που ερεύνησε για την αλήθεια, που την κοινοποίησε στους «αδρανούντες αρμόδιους», οι οποίοι...
Continue Reading

To φονικό εμβόλιο για την γρίπη (του Δρ. Γ. Κοεμτζόπουλου)

To φονικό εμβόλιο για την γρίπη (του Δρ. Γ. Κοεμτζόπουλου) Άλλος ένας γιατρός που πραγματικά νοιάζεται! Που ερεύνησε για την αλήθεια, που την κοινοποίησε στους «αδρανούντες αρμόδιους», οι οποίοι...
Continue Reading