Καρύπη 21, 27, 29, (Στοά Ερμείον),Θεσσαλονίκητηλ. 2310 , 2310
Continue Reading