ψηφιακά επεξεργασμένη ζωγραφική με υγρούς μαρκαδόρους. digital processed painting with humid marker pens. digitaux peinture élaborée avec des marqueurs liquides.
Continue Reading