Εστία επικίνδυνων μικροβίων τα κινητά τηλέφωνα των γιατρών

Συσκευές μόλυνσης ToVima on lineΠαρασκευή 6 Μαρτίου 2009 [ 17:42 ] Σχεδόν όλα τα κινητά τηλέφωνα νοσοκομειακών γιατρών που εξετάστηκαν στην Τουρκία βρέθηκαν μολυσμένα με παθογόνα βακτήρια, ενώ μία...
Continue Reading

Εστία επικίνδυνων μικροβίων τα κινητά τηλέφωνα των γιατρών

Συσκευές μόλυνσης ToVima on lineΠαρασκευή 6 Μαρτίου 2009 [ 17:42 ] Σχεδόν όλα τα κινητά τηλέφωνα νοσοκομειακών γιατρών που εξετάστηκαν στην Τουρκία βρέθηκαν μολυσμένα με παθογόνα βακτήρια, ενώ μία...
Continue Reading