Καλή Χρονιά

Ευχαριστώthank Youmercigraciasвыgraziedankeありがとう谢谢谢谢

Καλή Χρονιά

Ευχαριστώthank Youmercigraciasвыgraziedankeありがとう谢谢谢谢

Εύχομαι το 2009 να είναι για όλους μας μια καλή χρονιά

Με υγεία , αγάπη και ομόνοια , οικογενειακή γαλήνη και ηρεμία , προκοπή και δημιουργικότητα Με φιλικούς χαιρετισμούς Δήμητρα Παπακαλούδη

Εύχομαι το 2009 να είναι για όλους μας μια καλή χρονιά

Με υγεία , αγάπη και ομόνοια , οικογενειακή γαλήνη και ηρεμία , προκοπή και δημιουργικότητα Με φιλικούς χαιρετισμούς Δήμητρα Παπακαλούδη

happy new year

happy new year

Τα Μαργαριτάρια

Τα Μαργαριτάρια / Savvidis – kosmima.gr Τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν ομορφιά σε ένα μαργαρτάρι είναι το χρώμα, η λαμπρότητα, η στρογγυλότητα, τα σημάδια της επιφάνειας και το μέγεθος του.Τα χαρακτηριστικά…

Τα Μαργαριτάρια

Τα Μαργαριτάρια / Savvidis – kosmima.gr Τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν ομορφιά σε ένα μαργαρτάρι είναι το χρώμα, η λαμπρότητα, η στρογγυλότητα, τα σημάδια της επιφάνειας και το μέγεθος του.Τα χαρακτηριστικά…

Τα άνω ζητείτε…

προς Κολασσαείς: κεφ Γ’ 1- 1 εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ καθήμενος:2 τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς…

Κυριακή Προσευχή

κατά Λουκά: κεφ.ΙΆ 1- Και ενώ αυτός προσηύχετο εν τόπω τινί, καθώς έπαυσεν, είπε τις των μαθητών αυτού προς αυτόν· Κύριε, δίδαξον ημάς να προσευχώμεθα, καθώς και ο Ιωάννης εδίδαξε…

ΧΡόΝΙΑ ΠΟΛΛά

ΧΡόΝΙΑ ΠΟΛΛά

ΧΡόΝΙΑ ΠΟΛΛά

ΧΡόΝΙΑ ΠΟΛΛά

ΧΡόΝΙΑ ΠΟΛΛά