Ιστορικές Μαρτυρίες για το Άγιον Φως Πρώιμες μαρτυρίες περί του Αγίου Φωτός Πηγή: Πρώτη μαρτυρία: (;) μ.Χ. Απόστολος Πέτρος Αναφέρεται στο «Οι Άγιοι Θεόπτες Πατέρες» (Γρηγόριος Νύσσης (+394))....
Continue Reading