Το SAR είναι πολύ σημαντική παράμετρος για την υγεία.

Χάριν της ευαισθησίας του φίλου Βασίλη Βαρσακέλη, μαθαίνουμε κάτι σχετικά με το SAR των κινητών τηλεφώνων. «Το SAR μετράει το ποσό της ακτινοβολίας που απορροφάται από τον ανθρώπινο ιστό....
Continue Reading

Το SAR είναι πολύ σημαντική παράμετρος για την υγεία.

Χάριν της ευαισθησίας του φίλου Βασίλη Βαρσακέλη, μαθαίνουμε κάτι σχετικά με το SAR των κινητών τηλεφώνων. «Το SAR μετράει το ποσό της ακτινοβολίας που απορροφάται από τον ανθρώπινο ιστό....
Continue Reading

SAR on NOKIA

Δημοσιεύουμε τον τελευταίο πίνακα SAR on α στοιχεία για το SAR συσκευών κινητής τηλεφωνίας έχει συλλέξει,και διασταυρώσει ο Βασίλης Βαρσακέλης.
Continue Reading

SAR on NOKIA

Δημοσιεύουμε τον τελευταίο πίνακα SAR on α στοιχεία για το SAR συσκευών κινητής τηλεφωνίας έχει συλλέξει,και διασταυρώσει ο Βασίλης Βαρσακέλης.
Continue Reading

SAR on SONY-ERICSSON

Δημοσιεύουμε τον τελευταίο πίνακα SAR on SONY-ERICSSON. Tα στοιχεία για το SAR συσκευών κινητής τηλεφωνίας έχει συλλέξει, και διασταυρώσει ο Βασίλης Βαρσακέλης.
Continue Reading

SAR on SONY-ERICSSON

Δημοσιεύουμε τον τελευταίο πίνακα SAR on SONY-ERICSSON. Tα στοιχεία για το SAR συσκευών κινητής τηλεφωνίας έχει συλλέξει, και διασταυρώσει ο Βασίλης Βαρσακέλης.
Continue Reading