Ο Στέλιος Σκούλος, ξανά μαζί μας.

Είναι μια πρωτοβουλία του iomich. Ο Σκούλος ξεκίνησε την εικαστική του πορεία στα πλαίσια του Aφηρημένου Eξπρεσιονισμού και προχώρησε σύντομα σε κατευθύνσεις παραστατικές και αναφορές στην Pop Art. Τα...
Continue Reading

Ο Στέλιος Σκούλος, ξανά μαζί μας.

Είναι μια πρωτοβουλία του iomich. Ο Σκούλος ξεκίνησε την εικαστική του πορεία στα πλαίσια του Aφηρημένου Eξπρεσιονισμού και προχώρησε σύντομα σε κατευθύνσεις παραστατικές και αναφορές στην Pop Art. Τα...
Continue Reading