Ελλάδα μου το δίκιο σου, Θεός το υποστηρίζει   και ότι ο εχθρός σου είναι εντός, αυτό μη σε τρομάζει. Είναι ο Κύριος δυνατός και μεθ” υμών ορίζει, έτσι λοιπόν...
Continue Reading